نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم

دومین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم


دومین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم در روز دوشنبه 19 فروردین ماه 98 با حضور مدیر کل محترم ، معاونین ، بعضی از روسای ادارات و کارشناسان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید

در این جلسه " مصباح فر " معاونت محترم پژوهش کمیته های بزرگداشت مقام معلم و مسئولین کمیته هارا به شرح ذیل معرفی کرد .

1- کمیته شاهد و ایثار گران

2- کمیته مشارکتهای مردمی

3- کمیته فرهنگی ، هنری ،ورزشی

4- کمیته تبلیغ و توجیه و اطلاع رسانی

5- کمیته پشتیبانی و رفاهی

6- کمیته نظارت و ارزشیابی