نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفر علمی انجمن معلمان زیست شناسی یزد

سفر علمی انجمن معلمان زیست شناسی یزد


اعضای انجمن علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی استان از دشت کالمند و ایستگاه گوراب در شهرستان مهریز بازدید کردند

به یاری خداوند مهربان و با زحمات نیروهای شریف و خدوم محیط زیست ، گورخر ایرانی که در معرض انقراض قرار داشت  از سال ۱۳۷۶ در این مرکز نگهداری و تکثیر شده و در استان های سمنان و فارس و  منطقه ی مهریز یزد رهاسازی و پخش می شود تا از درون آمیزی و ایجاد ناهنجاری های ژنتیکی ناشی از آمیزش های فامیلی جلوگیری شود.فعلا ۱۱ راس گورخر ایرانی شامل یک نر و ۶ ماده و چهار کره خر در این مرکز وجود دارد .