نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان با معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی

نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان با معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی


نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان با معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی در سالن شهید ساداتی اداره کل برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در سخنانی معاونت، پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی را قلب تپنده این اداره برشمرد و موفقیت هر اداره‌ای را مرهون برنامه‌ریزی صحیح، آمار دقیق، پژوهش فکورانه، فناوری بروز و آموزش نیروی انسانی صحیح عنوان نمود.

" عباسعلی دانافر" 26سال صدر نشینی در کنکور سراسری را مرهون عملکرد صحیح این معاونت برشمرده و از معاون پژوهش و برنامه‌ریزی تقدیر و  قول مساعد در رفع چالش‌های مطرح شده توسط همکاران داد. 
" علیرضا مصباح فر" معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی نیز ضمن ارایه گزارشی از عملکرد سال 98 به تبیین چشم انداز فعالیت‌های سال 99 پرداخت. 
همچنین در ادامه همکاران شاغل در این معاونت به بیان مسایل و نقطه نظرات خود پرداختند.