نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96046-فرم های برگزاری دوره

96046-فرم های برگزاری دورهپرونده دوره (الف) شامل فرم چاپ مجوز دوره(ltms)، فرم شماره1، مشخصات فراگیران(ltms)، فرم شماره2، حضور و غیاب(ltms)، فرم شماره3، نمره آزمون فراگیران(ltms) با امضای مدرس در صورت داشتن آزمون دستی، فرم شماره4، فرم جمع‌بندی نظرسنجی

پرونده دوره (ب) شامل برگ‌های حضور و غیاب انفرادی، اوراق امتحانی آزمون دستی، فرم‌های نظرسنجی، سوابق پرداخت‌های سند مالی، تفاهم نامه

فایل فشرده فرم های برگزاری دوره

 

راهنمای فرم‌های برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

 

ردیف

نام فرم

نام فایل

نام پوشه

 1.  

طراحی دوره

Difinition

1Request

 1.  

تفاهم نامه

Agreement

1Request

 1.  

صورتجلسه

Minute

1Request

 1.  

فرم1 (درخواست)

Form1

2Run

 1.  

فرم2 (ثبت دستی مشخصات فراگیران)

Form2

2Run

 1.  

فرم3 (ثبت دستی حضور و غیاب فراگیران)

Form3

2Run

 1.  

فرم4 (گزارش برگزاری دوره)

Form4

2Run

 1.  

برگ حضور و غیاب

AttendanceSheet

2Run

 1.  

کاربرگ معرفی افراد در دوره‌های آموزشی

Introduction

2Run

 1.  

فرم درخواست لغو ثبت نام

CancelRegister

2Run

 1.  

فرم درخواست اقلام مورد نیاز

RequestResource

2Run

 1.  

فرم گزارش فرایندهای مرتبط با ارباب رجوع

ClienteleProcess

2Run

 1.  

فرم نظرسنجی دوره آموزشی

Evaluation

3Evaluation

 1.  

فرم خلاصه نظرسنجی دوره آموزشی

EvaluationSummary

3Evaluation

 1.  

فرم1  (لیست حق التدریس مدرس)

Form1

4Financial

 1.  

فرم2 (لیست جمع بندی حق التدریس مدرس)

Form2

4Financial

 1.  

فرم3 (لیست حق الزحمه عوامل اجرایی)

Form3

4Financial

 1.  

فرم4 (لیست جمع بندی حق الزحمه عوامل اجرایی)

Form4

4Financial

 1.  

گزارش روزانه

DailyReport

4Financial

 1.  

قرارداد

Contract

4Financial