نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

97020-دوره ی آموزشی توانمند سازی طلاب

97020-دوره ی آموزشی توانمند سازی طلابدوره ی آموزشی توانمند سازی طلاب شاغل در آموزش و پ‍رورش  با کد 99506153 به مدت 32 ساعت

نحوه ثبت نام : ثبت نام توسط کارشناس محترم منطقه

برنامه اجرایی دوره :

* زمان برگزاری دوره توانمندسازی طلاب شاغل در آموزش و پرورش شنبه و یکشنبه (8و 9 دی ماه) و چهارشنبه (12 دی ماه )

*مکان برگزاری مرکز آموزش امام جعفر صادق (ع) واقع در بلوار شهید عاصی زاده ، جنب چهار راه موسی بن جعفر (ع) 

* ساعت شروع کلاس 7:30 صبح لغایت 19 می باشد .

* برای افرادی که از شهرستان بافق ، بهاباد ، خاتم و مروست حضور می یابند اسکان در نظر گرفته شده است .

* جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای بهجت (مدیر دوره) با شماره تماس 09132516944 تماس حاصل بفرمائید.