عضویت در انجمن
عضویت در انجمن

انجمن علمی و آموزشی
انجمن علمی و آموزشی

 

 

عنوان و تصاویر
عنوان و تصاویر

اخبار انجمن
اخبار انجمن

دوره آموزشی
دوره آموزشی" تغییرات و نوآوری علمی در آموزش زیست شناسی"
دوره آموزشی" تغییرات و نوآوری علمی در آموزش زیست شناسی" توسط انجمن معلمان زیست شناسی استان یزد برگزار شد.
بازدید اعضای انجمن آموزشی معلمان فیزیک از شهرستان بافق
بازدید اعضای انجمن آموزشی معلمان فیزیک از شهرستان بافق
در این سفر علمی با حضور 30 نفراز دبیران محترم فیزیک استان همراه بود
سفر علمی انجمن معلمان زیست شناسی یزد
سفر علمی انجمن معلمان زیست شناسی یزد
اعضای انجمن علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی استان از دشت کالمند و ایستگاه گوراب در شهرستان مهریز بازدید کردند
جلسه شورای اجرایی انجمن جغرافیا
جلسه شورای اجرایی انجمن جغرافیا
اولین جلسه شورای اجرایی سال 98 در تاریخ 30/2/98 با حضور اعضای شورای اجرایی در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت با هدف تنظیم برنامه عملیاتی سال 98برگزار شد .
اطلاعیه انجمن فیزیک
اطلاعیه انجمن فیزیک
کارگاه آموزشی ساخت حباب های غول پیکر
اطلاعیه انجمن هنر
اطلاعیه انجمن هنر
نهمین نمایشگاه آثار هنری فرهنگیان یزد
کارگاه بررسی کتاب نونگاشت زیست شناسی
کارگاه بررسی کتاب نونگاشت زیست شناسی
کارگاه بررسی کتاب نونگاشت زیست شناسی توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی برگزار گردید
برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی گروه دوم
برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی گروه دوم
دوره آموزشی ستاره شناسی به مدت 16 ساعت به صورت تئوری و عملی در روز پنج شنبه و جمعه نهم و دهم اسفند ماه در کمپ کویری یزد و آموزشگاه 15 خرداد برگزار گردید.
جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان و ریاضی
جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان و ریاضی
چهارمین جلسه نقدوبررسی کتاب نونگاشت حسابان۲ و ریاضی ۳ با حضور ۲۰ نفر از همکاران نواحی ومناطق یک ، دو، زارچ و اشکذردر محل خانه ریاضیات
برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی
برگزاری دوره آموزشی ستاره شناسی
دوره آموزشی ستاره شناسی به مدت 16 ساعت توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان جغرافیای استان یزد برگزار گردید